🔹آلمان گفتگوهای دوجانبه با ایران را در زمینه های اقتصادی و انرژی تعلیق کرد. آلمان همچنین هیئت های فرهنگی خود را در ایران به پایین ترین سطح می رساند.

دیدگاهتان را بنویسید