30 نماینده دموکرات نامه ای را که برای بایدن ارسال کردند تا در استراتژی خود در قبال اوکراین تجدید نظر کند، پس گرفتند.

روز گذشته این ۳۰ نماینده خواهان گفتگوی صلح با پوتین شده بودند.

دیدگاهتان را بنویسید