به گفته فرمانده حشد الشعبی: به دنبال تکرار الگوی سپاه پاسداران ایران در عراق هستیم

فالح الفیاض، فرمانده حشد الشعبی عراق در دیدار با حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران ایران…

ادامه مطلببه گفته فرمانده حشد الشعبی: به دنبال تکرار الگوی سپاه پاسداران ایران در عراق هستیم