به گزارش CNN فارسی ، بر اساس نظرسنجی جدید موسسه دموکراسی اسرائیل، ۵۴ درصد از پاسخ دهندگان ایران را تهدیدی برای موجودیت اسرائیل می‌دانند. حدود یک چهارم از پاسخ دهندگان ایران را به عنوان یک “خطر متوسط” و ۱۳ درصد آن را تنها یک “خطر کوچک” می‌دانند.

این نظرسنجی نشان می‌دهد که در مجموع، ۵۱ درصد از اسرائیلی‌ها موافق هستند که این کشور می‌تواند حتی بدون دریافت “چراغ سبز” از واشنگتن به ایران حمله کند و تنها کمتر از یک سوم (۳۱ درصد) از چنین اقدامی بدون تأیید آمریکا حمایت نمی‌کنند.
در مورد هر دو سوال، تهدید ایران برای اسرائیل و حمله به ایران بدون حمایت آمریکا، شکاف زیادی بین نظرات مصاحبه شوندگان یهودی و عرب وجود داشت.
در حالی که اکثریت غالب (۶۲٪) یهودیان اسرائیلی فکر می‌کنند که ایران یک خطر وجودی است، تنها اقلیتی از اسرائیلی‌های عرب (۱۹٪) موافق این نظریه هستند؛ و در حالی که اکثریت اسرائیلی‌های یهودی (۵۸ درصد) موافق بودند که رضایت آمریکا برای حمله ضروری نیست، تنها ۱۸ درصد از اسرائیلی‌های عرب این موضوع را تایید کردند.

دیدگاهتان را بنویسید