به گزارش CNN فارسی ، باوجود خطرات آشکار در ورزش‌هایی مانند پرش با نیزه، پرتاب نیزه و بوکس تعداد تلفات بسیار کمی در بازی‌های المپیک تابستانه رخ داده است. در حقیقت تنها سه مورد مرگ در دوره‌های گذشته گزارش شده است. مرگ‌های وزرشکاران شامل یک نفر در ماراتن دو نفر در دوچرخه‌سواری می‌شود. با این حال صدمات به صورت مکرر دامن ورزشکاران را در المپیک می‌گیرد. برای مثال در پایان المپیک ۲۰۰۸ بیش از هزار جراحت و صدمات گزارش شد. رویدادی که بیشترین میزان مصدومیت را داشت به ترتیب فوتبال، تکواندو و هاکی بود.

قدمت بازی‌های المپیک به یونان باستان می‌رسد اما این بازی‌ها در اواخر قرن نوزدهم میلادی از نو احیا شد. در دوره باستان بازی‌های المپیک جنبه مذهبی داشتند و درواقع ادای احترامی به زئوس، پادشاه خدایان یونان، بودند. در این دوران شرکت‌کنندگان متشکل از مردانی ثروتمند بود که وقت کافی برای انجام تمرینات ورزشی داشتند. بازی‌های المپیک رسما در سال ۱۸۹۶ در آتن انجام شد و پس از آن هر چهار سال یک بار در نقاط مختلف جهان برگزار می‌شود و تنها سه دور به دلیل جنگ جهانی اول و دوم انجام نشد.

دیدگاهتان را بنویسید