به گزارش CNN فارسی، یکی از کارگران اعتصابی با اشاره به اعتصاب‌های قبلی در فروردین و تیرماه سال جاری گفت: «مسئولان وعده دادند همه رانندگان به سامانه ساپنا متصل می‌شوند، اما تاکنون به رغم تاکید وزارت نفت، هیچ اقدامی انجام نشده است.»

سامانه ساپنا، سامانه اطلاعات پیمانکاران نیروی انسانی در صنعت‌ نفت است.

این کارگر اشاره کرد که در نتیجه خروج ۳۸۰ راننده از سامانه ساپنا در اسفند سال ۹۹، آنها از بسیاری از مزایای شغلی، مانند طرح طبقه‌بندی مشاغل، بیمه تکمیلی و سایر مزایای قانونی و عرفی برای پرسنل رسمی، قراردادی و سایر نیروهای پیمانکاری محروم شده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید