به گزارش CNN فارسي ، سید جواد نقوی، روزنامه نگار حوزه اندیشه نوشت: چند روز است رسانه های آن طرفی و نیروهای به اصطلاح روشنفکر حرف های غفوری را بُلد کرده اند و سیما ملی هم در اقدامی عجیب عکس او را حذف کرده است اما ایا غفوری زبان و حرف مردم است؟ اگر هست که باید گفت الفاتحه و این یعنی ورود به عصر ساده سازی و تایید زوال معنا و سیاست برای همیشه

اینکه مشکلات پیچیده جهان فعلی و حکمرانی را تقلیل دهیم به یک شکل از لج بازی و فانتزی بازی و احساس کنیم این جهان پیجیده فریاد رس و کمک کننده یک بازیگن متوسط فوتبال است که هیچ افتخاری در سطح بین المللی هم رقم نزده است یعنی صد ها اکادمسین با سواد باید در حاشیه او قرار بگیرند و این یعنی جهان سلبریتیسم و یعنی جهان دم غنیمتی و اینکه چهار تیکه امثال غفوری دل ما خنک شود و او را که هیچ سواد سیاسی و اجتماعی ندارد و فقط چون بازیکن فوتبال است حمایت کنیم یعنی شروع بحران های تازه و حمایت از حکمرانی ساده سازی شده…

یک مثال بزنم روزی که روسیه به اوکراین حمله کرد صد هزار نفر علیه پوتین نوشتن سلبریتی ها بیشتر و همه شروع به نوعی فانتزی بازی کرده اند اما مانع از ان شده اند که عمق جنگ مشخص شود و ابعاد ان‌ روشن شود ،حالا اکونومیست یکی از خروجی های این جنگ را کمبود گندم در ماه های اینده در جهان قلمداد کرده است و قحطی و بحران فراگیر برای جهان ،دقیقا مشابه کرونا و بحران محیط زیست با امثال غفوری فحشی به پوتین داده می شود و نهایت به جمهوری اسلامی و همه چی محدود می شود در افق اندک انسان های مجازی زده اما بحران اصلی دیده و یا خوانده نمی شود و لحظه ای که بحران فرا برسد انسان های پیرو امثال غفوری ها ،غافلگیر می شوند و سر خورده چون افق دیده انها محدود و آشفته است

غایت اعتراض های کور و بی منطق امثال غفوری خاصیت لحظه ای دارد و مانع از فهم جامعه از وقایع مهمتر و حتی جامعه به جای انکه کنش خود را پیرو یک‌ اکادمسین و فرد مطلع به سمت مطالبه حقیقی هدایت کند ،پشت سر امثال غفوری قرار می گیرد و نهایت چند صد هزار بار توئیتی نشر داده می شود و تمام اما اصلا از ابعاد درونی ماجرا بی خبر است و این خود حجاب معاصرت ما هست که اسم ان سیاست زدایی و پایان سیاست است

در افق غفوری سیاست خوب یعنی ،رفتن زنان به ورزشگاه ،ازادی های پوچ اجتماعی حمایت از رقص و پایکوبی یا حمایت از یک دختر اسپری خورده که البته همه این موارد بدیهی است که باید درست انجام شود و اصلا نیاز به گفتن غفوری نیست اما او با گفتن اش سطح خواسته ها محدود می کند و این یعنی پایان سیاست و عدم فکر به مسائل پیچیده حکمرانی فعلی.

دیدگاهتان را بنویسید