به گزارش CNN فارسی ، سازمان جهانی بهداشت در گزارشی هشدار داد یک میلیون کودک افغان بر اثر سؤتغذیه و گرسنگی در خطر مرگ قرار دارند.

مارگارت هریس سخنگوی سازمان بهداشت جهانی گفت: بیش از سه میلیون کودک افغان تا پایان سال جاری میلادی در خطر سؤتغذیه قرار دارند و هشدارها برای مرگ یک میلیون کودک نیز بر اثر گرسنگی به اوج رسیده است.»

هریس که از کابل و از طریق تلفن با خبرنگارن صحبت می‌کرد هشدار داد: «جهان نباید پشت خود را به مردم افغانستان کند و باید به مردم این کشور کمک کند.»

گفتنی است از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیده، کمک‌های خارجی به این کشور قطع شده است.

دیدگاهتان را بنویسید