الین دوار، روزنامه‌نگار و نویسنده کانادایی عنوان کرد که ویروس کرونا از ابتدای فراگیری با بدن انسان سازگار شده بود که با توجه به این موضوع می‌توان به صحیح بودن فرضیه نشت ویروس کرونا از آزمایشگاه پی برد. از زمان فراگیری ویروس کرونا فرضیه‌ای مبنی‌بر این که ویروس کرونا از آزمایشگاه ووهان چین نشت پیدا کرده است مطرح شده بود که در آن زمان تعدادی مخالف و بسیاری نیز موافق آن بودند؛ اما هم‌اکنون و با گذشت ۲ سال از این فرضیه تعداد موافقان آن نسبت به قبل بسیار افزایش پیدا کرده است.

نشت ویروس کرونا در نتیجه آزمایش‌های مؤسسه ویروشناسی ووهان

در حال حاضر بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که منبع اصلی نشت ویروس کرونا مؤسسه ویروس شناسی ووهان بوده است؛ اما آزمایشگاه ووهان و کشور چین معتقد هستند که این فرضیه تهمتی بیش نیست. این در صورتی است که مطابق با تازه‌ترین شواهد، سلول انسان‌ها از مدت‌ها پیش پذیرای این ویروس بوده است.

بر اساس این یافته‌ها،‌ دانشمندان با تزریق کروناویروس به سلول‌های انسان باعث ایجاد پاتوژن بسیار خطرناکی شده بودند که به صورت ناخواسته و کاملا ناگهانی از آزمایشگاه خارج شده و وارد جهان شده است. الین دوار در ارتباط با این موضوع توضیح می‌دهد که چگونه یک بیماری زئونوتیک (بیماری عفونی که انسان از طریق حیوان به آن آلوده می‌شود) پس از ورود به بدن انسان شروع به جهش سریع می‌کند.

وی معتقد است که در نتیجه آزمایش‌های مؤسسه ویروس شناسی ووهان،‌ قدرت بیماری‌زایی و سرایت پذیری ویروس به طور چشم‌گیری افزایش پیدا کرده است. دوار در ارتباط با این موضوع بیان می‌کند که تعداد جهش‌های ژنتیکی از ژانویه تا آوریل بسیار ناچیز بوده است و ویروس از آوریل شروع به فراگیری کرده است. چنانچه این ویروس به صورت مستقیم از خفاش‌ها به انسان منتقل شده باشد،‌ باید در آغاز فراگیری به منظور سازگاری با بدن انسان با جهش های ژنتیکی متعدد و سریعی همراه می‌شد؛ اما این اتفاق نیفتاد. با توجه به این موضوع مشخص می‌شود که ویروس از مدت‌ها پیش با بدن انسان سازگار شده بوده است که این یعنی فرضیه نشت کروناویروس از آزمایشگاه صحت دارد.

با تمام این اوصاف چین از زمان مطرح شدن این فرضیه تا به امروز به شدت با آن مخالفت کرده و مدعی شده است که ویروس کرونا توسط بشر به وجود نیامده است.

دیدگاهتان را بنویسید