به گزارش CNN فارسی بر اساس این نظرسنجی که بین ۱۵ اکتبر تا ۱۸ اکتبر انجام شد، بیست درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که شرکت‌ها بیشتر از ضرر، سود می‌رسانند و ۱۰ درصد هیچ پاسخی ندادند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که از نظر افکار عمومی میزان نظارت دولت بر بسترهای رسانه های اجتماعی قابل قبول است.

همچنین چهل و هفت درصد از پاسخ دهندگان گفتند که دولت باید در تنظیم فیس بوک و توییتر مشارکت داشته باشد و ۴۵ درصد نیز پاسخ داده اند که دولت نباید بخشی از عوامل این شرکت ها باشد.

تیم مالوی ، تحلیلگر نظرسنجی دانشگاه کوئینپیاک در مورد نتایج گفت: “این تحقیقات سیلی محکمی به فیس بوک و گروه های رسانه های اجتماعی آن وارد کرده است. آمریکایی ها می گویند” شما کمک نمی کنید … به مردم آسیب می رسانید.”

این نظرسنجی در روزهای بعد از شهادت افشاگر فرانسیس هاگن در برابر هیئت سنا انجام شد و شرکت فیسبوک را متهم کرد که سود را بر ایمنی کاربران مقدم می داند.

هاوگن در آن زمان به سنا گفت: “فیس بوک نباید در مورد انتخاب هایی که برای اولویت دادن به رشد و ویروسی بودن و واکنش پذیری نسبت به امنیت عمومی انجام می دهد ، مجوز رایگان دریافت کند.” “آنها نباید مجوز رایگان دریافت کنند زیرا آنها در حال حاضر با نقض امنیت ما هزینه سود خود را پرداخت می کنند.”

گفتنی است نظرسنجی Quinnipiac شامل پاسخ های ۱۳۴۲ بزرگسال با خطای نمونه گیری به اضافه یا منفی ۲٫۷ درصد بود.

دیدگاهتان را بنویسید