به گزارش CNN فارسی فریال مستوفی با اشاره به لزوم جذب سرمایه خارجی به جای فرار سرمایه‌ گفته است: ایران نیز مانند دیگر کشورهای جهان برای توسعه و رشد اقتصادی نیازمند همکاری با کشورهای دیگر و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی است، لذا برای موفقیت در جذب سرمایه‌های خارجی باید بستر و زیر ساخت مناسب را در کشور فراهم کند.

تاکنون آمار رسمی از حجم واقعی فرار سرمایه از کشور منتشر نشده است.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران اسفند پارسال گفته بود: «در دو سال گذشته، ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است».

یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند حجم واقعی فرار سرمایه از کشور را تا حدودی نشان دهد، میزان خالص حساب سرمایه کشور است.

بانک مرکزی ایران هنوز گزارش خالص حساب سرمایه کشور برای سال ۹۹ را منتشر نکرده، اما آمارهای سال ۹۰ تا ۹۸ نشان می‌دهد به استثنای سال ۹۳ این شاخص همواره منفی بوده که می‌تواند به معنی فرار سرمایه‌ها از کشور باشد.

از سال ۹۰ تا ۹۸، خالص حساب سرمایه کشور بیش از منفی ۹۸ میلیارد دلار بوده که می‌تواند نشان دهنده فرار این میزان سرمایه از کشور باشد.

از طرفی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز به شدت افت کرده است. بر پایهٔ آخرین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که تیرماه منتشر شد، ارزش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان در سال گذشته میلادی به ۹۹۹ میلیارد دلار رسید که فقط یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار آن، معادل ۰.۱۳ درصد، در ایران بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید