به گزارش CNN فارسی ، اگر واکسن ها زرهی منحصر به فرد برای مقابله با شیوع کووید باشند ، روی کاغذ ،شهرستان سان خوان ، با حدود ۷۳۰ ساکن در پرونده ، یکی از ضد گلوله ترین نقاط کشور خواهد بود . با این حال ، چند ماه گذشته پیچیدگی این مرحله از همه گیری را نشان داده است. حتی در مکانی واکسینه شده ، عکس ها به تنهایی کافی نیستند زیرا مرزهای جغرافیایی همچنان یک فاکتور تاثیرگزار هستند ، اثر واکسن ممکن است در طول زمان کاهش یابد و نوع دلتا بسیار مسری است. کارشناسان بیماریهای عفونی می گویند هنوز ماسک برای کنترل شیوع ویروس ضروری است.

این شهرستان اولین بستری های خود را در مورد بیماری همه گیر در اوایل آگوست ثبت کرد –  ، در ۲۰۲۰٫ پنج نفر از ساکنان تابستانی در بیمارستان بستری شدند. سه نفر در دستگاه های تنفسی قرار گرفتند: دو نفر بهبود یافتند و سومی ، یک زن ۵۳ ساله ، در پایان ماه اوت درگذشت. اعتقاد بر این بود که همه واکسینه نشده اند.
این موارد و حتی مواردی که نیازی به بستری شدن در بیمارستان نداشتند ، زنگ خطر را برای شهرستان با یک شهر واحد ایجاد کردند .

این یک انجمن معدنی سابق تنگاتنگ است که در کوه های جنوب غربی کلرادو واقع شده است ، جایی که طوفان برف و بهمن ، اغلب جاده را که از آن عبور می کند مسدود می کند.
دی آن گالگوس ، مسئول اطلاعات عمومی شهرستان و مدیر اتاق بازرگانی محلی گفت: “همه گیری هنوز هنوز ادامه دارد.” “ما مدام فکر می کردیم که قبل از این تابستان به پایان می رسد. سپس ما در ماه نوامبر فکر می کردیم. حالا ما می گوییم” نه ، ما نمی دانیم چه زمانی این اتفاق می افتد “.اما می دانیم اگر به زدن ماسک ادامه بدهیم آمارها بهتر هم خواهند شد.

ترجمه از سایت CNN

دیدگاهتان را بنویسید