خبر های جدیدی به گوش می رسد که از همه بیش تر برای شرکت ایران خودرو نگران کننده است, زیان انباشته گروه خودروسازی ایران خودرو با افزایش نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومانی، از ۲۷ هزار و ۵۱۷ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۴۵ هزار و ۳۶۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است و این اصلا آمار خوبی نیست.

مقایسه عملکرد مالی سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ گروه خودروسازی ایران‌خودرو نشان می‌دهد زیان خالص گروه با افزایش ۶ هزار و ۷۰۶ میلیارد تومانی از ۱۱ هزار و ۳۸۸ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۸ هزار و ۹۴ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است.

زیان انباشته گروه نیز با افزایش نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومانی، از ۲۷ هزار و ۵۱۷ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۴۵ هزار و ۳۶۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است.

همچنین دارایی‌های جاری گروه ایران‌خودرو درحالی طی سال ۹۹ حدود ۴۳ هزار میلیارد  تومان بوده که بدهی‌های جاری شرکت طی سال ۹۹ حدود ۸۶ هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان بوده و ۴۳ هزار و ۵۵۶ میلیارد تومان بیش از دارایی‌های جاری شرکت است.

قابل ذکر است در سال ۹۹ دارایی‌های جاری گروه درحالی افزایش نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومانی داشته که بدهی‌های جاری شرکت افزایش نزدیک به ۳۴ هزار میلیارد تومانی را در پی داشته است.

این آمار نارضایتی این شرکت و مردم را به دنبال داشته استاین در حالی است که این شرکت در سال ۱۳۸۹ رکورد تولید ۷۵۵٫۵۵۵ دستگاه خودرو سبک براي اولین بار در تاریخ منطقه ثبت گردید و نزدیک به نیمی از سهم تولید خودرو سبک کشور در اختیار ایران‌خودرو قرار گرفت. همچنین بنا بر اعلام سازمان مدیریت صنعتی در همایش معرفی شرکت هاي برتر ایران، شرکت ایران‌خودرو به عنوان برترین شرکت ایرانی در زمینه ها و شاخص های متفاوت صنعت خودرو ستزی قرار گرفته بود.

دیدگاهتان را بنویسید