به گزارش CNN فارسی اعضای شورای ششم شهر تهران امروز در دومین جلسه خود و در آخرین دستور کار با ١٨ رای علیرضا زاکانی را به عنوان شهردار تهران انتخاب کردند.

زاکانی در حالی با رای اکثریت شورای شهر به عنوان شهردار تهران انتخاب شد که طبق آئین نامه هیئت وزیران در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر شهردار باید ۹ سال سابقه مدیریت ارشد داشته باشد.

از سوی زاکانی نماینده مجلس هم هست و باید منتظر استعفا او و همچنین تائید وی توسط وزارت کشور بود.

به نظر می رسد روند انتصاب زاکانی به عنوان شهردار تهران مدتی طول بکشد برای همین شورای شهر تهران تا آغاز به کار رسمی زاکانی، جاوید را به عنوان سرپرست شهرداری تهران منصوب کردند.

دیدگاهتان را بنویسید