به گزارش CNN فارسی،  به این ترتیب فرزند خواندگی برای زوج‌های همجنسگرا امکان پذیر شده و زوج‌های همجنسگرای زن هم می‌توانند از طریق اسپرم اهدایی صاحب فرزند شوند.

کمپین‌های تبلیغاتی از نتیجه این همه پرسی استقبال کرده و آن را روزی تاریخی برای حقوق همجنسگرایان در سوئیس خوانده‌اند.

شماری از کلیساها و احزاب سیاسی محافظه کار با چنین پیشنهادی مخالف بوده و گفته بودند که این امر باعث تضعیف خانواده‌های سنتی می‌شود.

هر چند امسال رژه افتخار همجنسگرایان و اقلیت‌های جنسی در لندن که قرار بود ١١ سپتامبر برگزار شود به خاطر شیوع کرونا لغو شد، اما برنامه‌های جانبی این ماه، از جمله طراحی علامت‌های ویژه‌ای برای بعضی ایستگاه‌های مترو در حال انجام است.

به عنوان بخشی از این برنامه‌ها، ١٠ علامت مدور ایستگاه‌های متروی لندن، با طراحی مخصوص و مضامین مربوط به اقلیت‌های جنسی و جنسیتی جایگزین شده است.

صادق خان شهردار لندن با انتشار تصاویر این علامت‌های مترو در حساب اینستاگرام خود، نوشت: ” افتخار می‌کنم که شهردار شهری چنین متنوع و رنگارنگ و همه‌شمول هستم.”

دیدگاهتان را بنویسید