به گزارش CNN فارسی ، ریاست جمهوری بایدن هنوز در روز‌های اولیه خود قلمداد می‌شود، اما هنوز زود نیست که به مسائلی در سیاست خارجی دولت او اشاره کنیم که مترقی‌ها را ناامید کرده و یا حتی از دست بایدن عصبانی هستند چرا که تغییر و تحولی در سیاست خارجی ایجاد نکرده است.

به گزارش فرارو فیر آبزرور، به نظر می‌رسد سیاست خارجی دولت بایدن در باتلاق میلیتاریستی (نظامی گری) دو دهه اخیر گرفتار شده و با وعده انتخاباتی او برای تقویت مجدد دیپلماسی به عنوان ابزار اصلی در سیاست خارجی امریکا فاصله زیادی دارد. از این نظر، بایدن راه اوباما و ترامپ را دنبال می‌کند که هر دو وعده رویکرد‌های تازه در سیاست خارجی را داده بودند، اما در بیش‌تر موارد جنگ‌های بی‌پایان بیش‌تری را ارائه کردند.

دیدگاهتان را بنویسید