به گزارش CNN فارسی او در فایلی صوتی که ابراهیم الله‌بخشی، درویش گنابادی و زندانی سیاسی سابق در توئیتر منتشر کرد، به مردم ایران گفت: «من نسبت به وضعیت موجود مملکت، نسبت به اتفاقات متعددی که در این چند سال برایم افتاد و همچنین بی‌احترامی که به خانواده‌ام،‌ همسرم و دخترم روا داشته‌اند، اقدام به دوختن چشم راست خود کردم.»

پیرزاده افزود، پس از دوختن پلکش امکان دسترسی به پزشک از او سلب شده است.

هرانا نوشت اعتراض پیرزاده از جمله به دلیل عدم تحقق وعده‌‌های مسئولان مبنی بر موافقت با درخواست آزادی مشروط و اعطای مرخصی به او صورت گرفت.

پیرزاده در ماه شهریور هم در اعتراض به عدم موافقت با درخواست آزادی مشروط، رعایت نشدن اصل تفکیک جرائم و رفتار خشن ماموران نیروی انتظامی با خانواده‌اش به هنگام تحویل حکم تخلیه منزل، چهل روز اعتصاب غذا کرده بود.

خالد پیرزاده در سال ۹۸ به اتهام “اجتماع و تبانی” و “توهین به رهبری” به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد که پنج سال حبس تعزیری قابل اجراست.

دیدگاهتان را بنویسید