به گزارش CNN فارسی و به نقل از مهر، رسانه های آمریکایی از مسدود شدن مسیرها و تخلیه ساختمان وزارت بهداشت و خدمات انسانی این کشور به دلیل تهدید بمب‌گذاری خبر می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید