به گزارش CNN فارسی، آنها شعار می‌دادند: آموزش حضوری تعطیل باید گردد

تجمع اعتراضی والدین، دانش آموزان کازرونی جلو آموزش و پرورش واعتراض به حضوری شدن مدارس فرزندانشان!

دیدگاهتان را بنویسید