به گزارش CNN فارسی یک بندباز با دل و جرئت فرانسوی با گذر از یک مسیر ۲۲۰۰ متری توانست رکود جهانی تازه‌ای در این رشته به نام خود ثبت کند.

ناتان پائولین، این مسیر را با استفاده از کابلی به قطر دو سانتی‌متر که به جرثقیلی متصل بود تا صومعه مشهور مون سَن-میشِل طی کرد. دو ساعت طول کشید تا وی بتواند با پا‌های برهنه مسیر خود را گام به گام بردارد. سن-میشل در شمال غربی فرانسه قرار دارد.

سن-میشل در شمال غربی فرانسه قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید