محسن صفدری ، مدیر دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت بیان کرد : هنوز در انواع خاصی از لاستیک ، مانند لاستیک برخی ماشین ‌های شاسی بلند و خاص در کشور کمبود داریم و متاسفانه این محصولات هنوز در کشور تولید نمی ‌شوند ولی لاستیک مورد نیاز رینگ‌ های ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ به خود کفایی کامل رسیده‌ ایم و از ماه پیش واردات آن ممنوع شد. در رینگ‌ های ۱۶ به بالا هنوز مقداری نیاز به واردات وجود دارد ولی واردات لاستیک‌‌ های کوچک تر ممنوع شده است.

صفدری با تاکید بر کمبود هایی که در تولید لاستیک برای خودرو های باری و اتوبوس وجود دارد ، افزود : در لاستیک ‌های باری حدود صد و پنجاه هزار تن نیاز وجود دارد و حدود دویست و دوازده هزار تن ظرفیت نامی داریم. در این حوزه حدود هشتاد و پنج هزار تن تولید ، حدود پنجاه و هشت هزار تن واردات و حدود هشتاد و هشت تن صادرات داشتیم.

مدیر دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت با اشاره به افزایش میزان تولید لاستیک در کشور، گفت : مجموع تولید لاستیک بایاس و رادیال ما در سال پیش حدود هشتصد هزار حلقه بود . صد و شصت و چهار هزار تن ظرفیت نامی تولید لاستیک سواری کشور است که معادل بیست و پنج میلیون حلقه لاستیک سواری خواهد بود. سال گذشته با تلاش تولید کنندگان این حوزه رکورد جدیدی در تولید زده شد.

در تولید لاستیک سواری و با در نظر گرفتن تعداد حلقه ‌ها ، لاستیک حدود هجده درصد رشد داشته ‌ایم  و با در نظر گرفتن وزن تولید لاستیک در کشور حدود بیست و یک درصد افزایش تولید داشته ‌ایم. از صد و شصت و چهار هزار تن ظرفیت نامی موجود ، حدود بیست و دو میلیون حلقه، یعنی صد و شصت هزار تن لاستیک سواری تولید کردیم.

دیدگاهتان را بنویسید