به گزارش CNN فارسی ، اخیراً اکسیژن تراپی هایپرباریک در سراسر جهان هیاهوی زیادی به پا کرده است. البته این یک فناوری جدید نیست و چندین دهه است که وجود دارد. با این حال، در چند سال اخیر این روش درمانی با گزینه‌های کاملاً جدید برای کاربرد‌های عملی آن مجدداً سر زبان‌ها افتاده، که توجه جوامع مختلف علمی و بیماران را به خود جلب کرده است.

رویای متوقف کردن و حتی معکوس کردن روند پیری محرک اصلی این روند است. چندین مطالعه نتایج مثبتی را در رابطه با استفاده درمانی از اکسیژن درمانی هایپرباریک (HBOT) نشان داده اند و آن را به عنوان معیاری که می‌تواند برای التیام زخم‌های مزمن، ترمیم بافت کلی و حتی افزایش طول تلومر مورد استفاده قرار گیرد، ذکر کرده اند. یکی از جدیدترین مطالعات به این نتیجه رسیده است که HBOT می‌تواند به طور موثری نه تنها برای توقف یا جلوگیری پیری مورد استفاده قرار گیرد، بلکه حتی مکانیسم‌های بیولوژیکی مربوط به زوال عقل آلزایمر را معکوس کند.

به طور طبیعی، نتایج تحقیقات اخیر بحث‌های زیادی را برانگیخته است. برخی از نهاد‌های بزرگ تحقیقاتی علمی، از جمله بنیاد تحقیقاتی SENS، رسماً هشدار داده اند که ادعا‌های مربوط به “تغییر سن” را که در حال حاضر در رسانه‌ها منتشر می‌شود، سوء تفسیر نکنند. نکته آن‌

 

ها این است که یافته‌های واقعی این تیم تحقیقاتی بسیار محدودتر از آن چیزی است که اغلب توسط روزنامه نگاران به تصویر کشیده می‌شود.

 

بنیاد تحقیقاتی SENS حجم نامناسب نمونه بیمار و معیار‌های انتخاب آن‌ها، خطا‌های احتمالی آزمایشگاهی و همچنین مفروضات آماری نادرست و طراحی کلی آزمایش علمی ضعیف را مورد س سؤال قرار می‌دهد، که همه آن‌ها می‌تواند منبعی برای سوگیری علمی باشد.

در حال حاضر، ارائه پاسخ قطعی دشوار است. در وهله اول، باید به وضوح توجه داشته باشیم که اکسیژن درمانی هایپرباریک یک درمان  “ضد پیری” یا “جوانسازی” نیست. بسیاری از منابع خبری ممکن است استفاده و تأثیر این فناوری را حداقل تا حدودی اشتباه تفسیر کرده باشند.

به نظر می‌رسد محققین فعال در این مطالعه، به عمد فضای زیادی برای چنین گمانه زنی‌ها گذاشته اند، زیرا اظهارات آن‌ها گاهی متناقض است. به عنوان مثال، سال گذشته آن‌ها اظهار داشتند که HBOT در سطح پایه سلولی-مولکولی کار می‌کند. در اطلاعیه بعدی آن‌ها اشاره کردند که مکانیسم‌های سلولی پیری بهبود نیافته است، اما در عوض HBOT از طریق بهبود موقت عملکرد مغز و عروق خونی که به دلیل فرآیند‌های طبیعی پیری آسیب می‌بینند، فقط باعث ایجاد قابلیت‌های بازسازی بدن ما می‌شود.

این بدان معناست که می‌توان از ظهور زوال عقل که عمدتاً در سنین بالاتر ظاهر می‌شود، حداقل تا حدی جلوگیری کرد و اکسیژن درمانی هایپر باریک یکی از اقدامات احتمالی برای دستیابی به این هدف باشد. توجه به این نکته بسیار مهم است که HBOT سن تقویمی را در سطح پایه سلولی تغییر نمی‌دهد و ادعا‌های آخرین مطالعه از دانشمندان TAU باید با جزئیات تأیید شود.

ما احتمالاً هنوز از درمان پیری در ریشه‌های بیولوژیکی آن بسیار دور هستیم. اگرچه بسیار هیجان انگیز که ببینیم تحقیقات و مباحث مربوط به کاربرد‌های عملی در زمینه علم ضد پیری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید