به گزارش CNN فارسی مشاور رئیس امارات در امور خارجه در ادامه افزود: ما در منطقه با مشکلات زیادی از جمله شیوع کرونا درگیر هستیم و باید از رقابت منطقه‌ای با کشورهایی چون ایران و ترکیه جلوگیری کنیم.

او با اشاره به اینکه ایرانی‌ها بدنبال تنش و درگیری نیستند اظهار کرد که امارات طی ماه‌های گذشته تلاش کرده با ایجاد ارتباط و گفتگو با ایران و ترکیه حجم تنش‌ها را در منطقه کاهش دهد.

این در حالی است که برخی کارشناسان، برگزاری رزمایش توسط ارتش جمهوری اسلامی را در نزدیکی مرز جمهوری آذربایجان یکی از عوامل افزایش تنش می‌دانند.

دیدگاهتان را بنویسید