به گزارش CNN فارسی ، با اینکه وزنه برداری ایران در دو دوره قبلی المپیک حسابی خوش درخشیده بود و بیش از یک طلا به نام کاروان ایران ثبت کرده بود، اما در این دوره فقط دو سهمیه به ایران اعطا شد؛ دو سهمیه ای که یکی از آن ها دیروز توسط علی هاشمی به مدال منجر نشد.

امروز اما علی داوودی در دسته فوق سنگین به مصاف غول های وزنه برداری جهان رفت. با اینکه همه می دانستند لاشا تالاخادزه، وزنه بردار گرجستانی با رکوردهای رویایی خود می تواند با فاصله مدال طلای این وزن را از آن خود کند.

همین اتفاق هم رخ داد و علی داوودی از همان ابتدا به کسب مدال نقره دل بسته بود. در حرکت یکضرب وزنه بردار جوان ایرانی توانست وزنه های ۱۹۱، ۱۹۶ و ۲۰۰ کیلوگرمی را با موفقیت به نام خود ثبت کند؛ در شرایطی که تالاخادزه به ترتیب ۲۰۸، ۲۱۵ و ۲۲۳ کیلوگرم را مهار کرد.

البته علی داوودی نیز نسبت به نفر سوم ۱۰ کیلوگرم فاصله ایجاد کرد و همین اتفاق در دوضرب کمک زیادی به او کرد تا بتواند راحت تر مدال نقره را بر گردن بیاویزد.

در حرکت دوضرب داوودی با ۲۳۴ کیلوگرم کار خود را آغاز کرد و توانست خیلی راحت این وزنه را به نام خود ثبت کند؛ وزنه ای که مهر تایید مدال نقره المپیک به نام او بود. در حرکت دوم اما داوودی در مهار وزنه ۲۴۰ کیلوگرمی ناکام بود و نتوانست در حرکت قیچی موفق عمل کند.

در حرکت سوم نیز علی داوودی برای مهار ۲۴۱ کیلوگرم روی تخته آمد و توانست با موفقیت آن را مهار کند تا یک پایان خوش را برای خودش و وزنه برداری ایران در المپیک توکیو رقم بزند.

علی داوودی در مجموع رکورد ۴۴۱ کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد و مدال نقره را با اقتدار و با فاصله زیاد نسبت به وزنه بردار سوری به دست آورد؛ مدالی که اولین و آخرین مدال وزنه برداری ایران در توکیو بود.

حالا کاروان ایران بعد از طلای جواد فروغی در تیراندازی، طلای محمدرضا گرایی در کشتی فرنگی و برنز محمدهادی ساروی در کشتی فرنگی، چهارمین مدال خود را در وزنه برداری توسط علی داوودی و به رنگ نقره ای کسب کرد.

لاشا تالاخادزه هم در حرکت دوضرب رکورد ۲۶۵ کیلوگرمی را به نام خود ثبت کرد تا نه تنها رکورد جهان و المپیک را در حرکت دوضرب جابجا کند؛ بلکه در مجموع نیز با ۴۸۸ کیلوگرم به مدال طلا رسید و یک رکورد جاودانه خلق کرد.

دیدگاهتان را بنویسید