به گزارش CNN فارسی بر اساس بزرگترین تجزیه و تحلیل سلامت صخره‌های جهانی، تا به امروز ۱۴ درصد از مرجان‌های جهان بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ به دلیل افزایش دمای سطح دریا از بین رفته‌اند. این امر موجب سفیدشدن صخره‌های مرجانی شده است که به اعتقاد محققان علوم دریایی و اقیانوسی، هشداری جدی برای اکوسیستم آبی جهان است.

کارشناسان شبکه جهانی نظارت بر صخره های مرجانی، اطلاعات ارائه شده توسط بیش از ۳۰۰ محقق از ۷۳ کشور جهان را در طول ۴۰ سال جمع آوری کردند که شامل دو میلیون مشاهدات فردی بوده است.

این بررسی نشان داد که تقریبا کاهش شدید پوشش مرجانی با افزایش سریع دمای سطح آب دریا مطابقت دارد و نشان دهنده آسیب پذیری آنها در برابر افزایش دماست و مشخص شد که از بین رفتن صخره های مرجانی با گرم شدن کره زمین ادامه می یابد.

به گزارش ایسنا به نقل از سایت اطلاع رسانی سازمان ملل، صخره های مرجانی دارای بالاترین تنوع زیستی در بین اکوسیستم های جهان هستند که آنها را به لحاظ بیولوژیک پیچیده و با ارزش کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید