به گزارش CNN 5 فارسی، ستاد کل ارتش اوکراین روز سەشنبه، ١۵ شهریور (۶ ستامبر) اعلام کرد کە از زمان آغاز جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین، ۵١ هزار و ١۵٠ سرباز روس کشتە شدەاند.

در همین حال براساس اطلاعات ارائه شدە توسط این ستاد، ٢٠٧٧ عرادە تانک، ۴۴٨۴ خودروی زرهی، ٢٣۶ فروند هواپیما و ٢٠٧ هلیکوپتر روسی نیز توسط ارتش و نیروهای اوکراینی منهدم شدەاند.

آمار و اطلاعات ارائه شدە توسط ارتش اوکراین، با آمار ارائه شدە دیگر کشورهای اروپایی هم‌خوانی ندارد. برای مثال وزارت دفاع بریتانیا، تعداد کشتەهای روسیه در جنگ اوکراین را ٢۵ هزار تن اعلام کردە است.

از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین سرویس‌های مخفی دولت بریتانیا به طور مرتب اطلاعاتی در زمینه روند پیشرفت نیروهای اوکراینی منتشر می‌کنند. مسکو لندن را به یک کمپین هدفمند اشاعه اطلاعات نادرست متهم کرده است.

این آمارها در حالی است کە خود روسیه در این زمینه هیچ اطلاعاتی ارائه نکردە است. تنها جدایی‌طلبان طرفدار روسیه در دونتسک، جمعه گذشتە از کشتە شدن ٢٩٠٠ جنگجوی خود خبر دادند.

در مقابل دولت اوکراین هم به ندرت در مورد آمار تلفات نیروهای خود گزارش می‌دهد. به گفتە بعضی از منابع، از آغاز درگیری‌ها تا کنون ٩ هزار سرباز اوکراینی کشتە شدەاند و ٧ هزار تن هم مفقود هستند.

همچنین طبق اعلام سازمان ملل متحد تا کنون ۵٧٠٠ غیرنظامی در جریان حملات ارتش روسیه و درگیری‌ها بین دو طرف، جان خود را از دست دادەاند.

دویچه وله به طور مستقل نمی‌تواند هیچ یک از این آمار را تائید کند.

دیدگاهتان را بنویسید