به گزارش CNN فارسی ، روزنامه اعتماد: جزییات عملکرد منابع و مصارف بودجه در بهار سال جاری یک نکته مبهم دارد و آن هم درآمد های حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی است که حاکی از تحقق سه درصدی آن نسبت به میزان مصوب است! بیایید اعداد را دقیق‌تر بررسی کنیم.

در بودجه سال جاری، صادرات روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۴۰ دلار در نظر گرفته شده بود که بسیار خوشبینانه بود و با توجه به تداوم تحریم، از همان زمان هم مشخص بود که این رقم تحقق نخواهد یافت. البته قیمت نفت افزایش یافت و میانگین قیمت ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت در سال جاری خورشیدی به ثبت رسید.

در چنین شرایطی تحقق ۳ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده نفتی بسیار عجیب است. به زبان ساده، اگر قرار بود کل درآمد نفتی پیش‌بینی شده در بودجه در بهار سال جاری بر مبنای نفت ۴۰ دلاری و صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز تحقق یابد، بدین معنا بود که روزانه ۹۲ میلیون دلار و در کل فصل بهار، حدود ۸.۵ میلیارد دلار می‌شد.

وقتی گفته می‌شود که تنها ۳ درصد از درآمد نفتی بهار تحقق یافته یعنی کل درآمد نفتی در بهار امسال، ۲۵۶ میلیون و ۶۸۰ هزار دلار بوده که با احتساب هر بشکه نفت حدود ۶۰ دلار، یعنی کمتر از ۴.۳ میلیون بشکه نفت طی سه ماه فروخته شده است؛ یعنی روزی ۴۶ هزار بشکه! بعید است این میزان صادرات نفت صحیح باشد و به نظر می‌رسد یک جای این آمار دارای مشکل است؛ به ویژه آنکه بخشی از این آمار مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی است؛ مگر اینکه قیمت نفت صادراتی ایران خیلی کمتر از ۶۰ دلار باشد و تخفیف بالایی برای آن در نظر گرفته شده باشد.

این آمار۳ درصدی،با توجه به اینکه بر مبنای آمار اوپک میزان تولید نفت ایران امسال اندکی هم افزایش داشته یک نشانه دیگر هم دارد و آن افزایش حجم ذخیره‌سازی نفت در بهار امسال به امید رفع تحریم است؛ اتفاقی که البته نیفتاد و بعید است به این زودی هم رخ دهد. اما در هر صورت، تحقق ۳ درصدی درآمدهای نفتی یک چالش جدی برای بودجه در سال جاری است که در صورت عدم رفع تحریم، اصلاح بودجه توسط دولت رییسی را ضروری می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید