⏺در اولین شب تبلیغات انتخاباتی، گروهی در مراغه، با قمه و سلاح سرد به یک ستاد انتخاباتی حمله کردند.

⏺در این حمله که نیمه شب گذشته انجام شد، شیشه‌های ستاد شکسته و به ساختمان و تجهیزات ستاد آسیب وارد شده است. به فعالان ستاد آسیب جدی وارد نشد

دیدگاهتان را بنویسید