◀ اعتصاب و تحریم امتحانات میانترم (از جمله فیزیک عمومی ۱ و برنامه نویسی) در اعتراض به بازداشت و تعلیق بی‌رویه دانشجو ها تداوم فضای امنیتی در صحن ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دیدگاهتان را بنویسید