مردم به دلیل اینکه مدیر مدرسه تعدادی از دانش‌آموزان را به نیروهای امنیتی تحویل داده بود مقابل مدرسه تجمع کردند.

دیدگاهتان را بنویسید