نوری المالکی: وزارت نفت
‏هادی العامری: حمل و نقل
‏محمد شیاع السودانی: وزارت کشور و وزارت دارایی (نخست وزیر السودانی بە المالکی نزدیکە)
‏فالح الفیاض:وزارت ارتباطات
‏قیس خزعلی:وزارت آموزش عالی

دیدگاهتان را بنویسید