خاطرات تیر ۷۸ هاشمی : خاتمی به من گفت ، ده‌نمکی و همفکرانش را در کوی دانشگاه دیده اند

به گزارش CNN فارسي ، مرکز اسناد آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادمه انتشار خاطرات…

ادامه مطلبخاطرات تیر ۷۸ هاشمی : خاتمی به من گفت ، ده‌نمکی و همفکرانش را در کوی دانشگاه دیده اند