«به احترام حفظ شعائر مذهبی، از شنبه ۸ اسفند (اول محرم) تا شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۴۹ (۲۲ محرم) کاباره‌های باکارا و مولن‌روژ تعطیل است.
بنابراین فقط هشت شب دیگر فرصت دارید که از برنامه‌های این دو کاباره استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید