یک رسانه موسوم به انقلابی – ارزشی نوشت: آقای پزشکیان ممکن است رای ایجابی زیادی نداشته باشد ولی هیچ بعید نیست که او رای منفی زیادی کسب کند. رأی “نه به اصولگرایان” خصوصا از رای های خاموش و خاکستری. آرایش ۵ در برابر ۱ به راحتی میتواند چنین نقشی را ایفا کند همچنانکه اقای روحانی در سال ۹۲ به هیچ وجه ۱۸ ملیون رای ایجابی نداشت. اکثر رأی های او سلبی بود. لذا باید ارایش تبلیغاتی جبهه انقلاب و خصوصا در مناظرات ضدیت با ایشان نباشد. هر چقدر بر اساس ضدیت رفتار کنند نتیجه عکس خواهند گرفت! چون نتیجه تبلیغات سلبی، مظلوم نمایی او خواهد بود. بر این اساس اگر اقای زاکانی دقیقا به سبک گذشته در انتخابات نقش آفرینی کند میتواند به جای فرصت، تبدیل به تهدید شود…..
خدا به خیر کند!

دیدگاهتان را بنویسید