با این حال، جنگنده ها نتوانستند یوفوهای پرسرعت را در منطقه پیدا کنند.

سپس IAF مکانیسم های واکنش دفاع هوایی خود را بر اساس ورودی های بصری فعال کرد، اما یوفو پس از آن مشاهده نشد.

دیدگاهتان را بنویسید