آقای مخبر «معاون ابراهیم رییسی» در جلسه رسیدگی به وضعیت کودکان اوتیسمی یک بچه مبتلا به اوتیسم رو برده گذاشته اون وسط!‏……! مگه این بچه، موش آزمایشگاهیه؟
‏کی به شما اجازه چنین کار وقیحانه‌ای رو داده که تصاویرش هم بدون سانسور در خبرگزاری‌ها منتشر کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید