رئیس کل بانک مرکزی معتقد است اطلاعات تورم به ابزاری برای بحث‌های سیاسی تبدیل شده است و باید در تحلیل آمار، «منافع ملی» را در نظر گرفته شود.

این اظهارات فرزین بخشی از چرایی منتشر نشدن آمار‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و انتشار «مصلحتی» آمار در موارد مشخص با بازه زمانی مشخص است.

برهمین اساس نیز آمار و اطلاعات تنها در مواردی منتشر می‌شود که قرار باشد اظهارات مقامات را تایید کند.

دیدگاهتان را بنویسید