🗣 عنابستانی نماینده مخالف:
🔹 این بند سقف افزایش حقوق را بر می‌دارد و معنی آن پرداخت حقوق نجومی است.

دیدگاهتان را بنویسید