نمایندگان مجلس به وزارت راه اجازه دادند از مسافران ‎پروازهای خارجی معادل ۱۰ یورو به ازای هر ‎مسافر به صورت جداگانه دریافت و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز کند. پروازهای با مقاصد ‎زیارتی از این
حکم ‎مستثنی هستند.

پ ن: منبع درآمدی جدید…

دیدگاهتان را بنویسید