⏺یادگارهای دیگری از امپراتور فرانسه نیز برای فروش گذاشته شد، از جمله مدال لژیون افتخار و یک جفت خار نقره.

⏺اعتقاد بر این است که در ۱۵ سال ناپلئون حدود ۱۲۰ کلاه از این دست داشت که اکثر آنها اکنون گم شده اند. به گفته خانه حراج، ناپلئون در اواسط دوران امپراتوری خود از این کلاه استفاده می کرد.

⏺برخلاف بسیاری از افسران دیگر آن زمان، ناپلئون کلاه خود را به پهلو می پوشید و به او شبح مشخصی می داد که به راحتی توسط سربازانش در جنگ تشخیص داده می شد.

دیدگاهتان را بنویسید