روزنامه کیهان نوشت:
خانمی که در غزه خانه‌اش با بمب‌های رژیم جعلی فروریخته، ولی حجابش را کامل حفظ کرده و به امدادگران می‌گوید: من خوبم… تا کسی به او دست نزند! عفت در زمان برهنگی، شکوه در زمان جنگ‌. آفرین بر این پاکی و آفرین بر زنان قهرمان و عفیف غزه!

دیدگاهتان را بنویسید