🗣 موسی غنی نژاد اقتصاددان:
🔹 چوپان های دروغگو در اقتصاد ایران، مشکل امروز اقتصاد را لیبرالیسم اعلام می کنند؛ از آن ها باید پرسید در اقتصادی که از الف تا ی آن و همه بازارهایش دستوری است، لیبرالیسم دقیقا کجای این اقتصاد قرار دارد؟

🔹 این افراد آدرس غلط به مردم می دهند، مثلا می گویند اگر FATF را نگذاشتیم تصویب شود، تازه شرایط اینجوری است اگر تصویب شود که همه نابود می شویم!

دیدگاهتان را بنویسید