🗣 مرتضوی، هیات نمایندگان اتاق ایران:
آقای سلاح ورزی شما قربانی طرز فکرهایید. شما نماینده طرز فکری هستید که می‌گوید هرچه شرکت خوب از اول انقلاب بوده ورشکست و نابود کرده‌اند.

🔹 ما را تحمل نمی‌کنید؛ چون عیان میکنیم چقدر بی‌لیاقتید!

دیدگاهتان را بنویسید