درست زمانی که امارات درپی جذب صدهزار برنامه‌نویس است، عربستان درصدد تاسیس شهر فوق مدرن نئوم و میزبانی جام‌جهانی است، قطر از سفره‌ی مشترک گازی با ایران قراردادهای عظیم می‌بندد؛ دغدغه‌ی این‌ها، تبدیل مترو به تونل وحشت، بستن کنسرت به خاطر نوازنده‌ی خانم، انتصاب پدرزن و خالص‌سازی است.

دیدگاهتان را بنویسید