به گفته OpenAI، هیئت‌مدیره دیگر به توانایی آلتمن برای رهبری این شرکت اعتماد ندارد. در پی خبر اخراج سم آلتمن، گرگ بروکمن، هم‌بنیان‌گذار OpenAI هم از استعفای خود خبر داد.

شرکت OpenAI می‌گوید صادق‌نبودن با اعضای هیئت‌مدیره، عامل اخراج‌ آلتمن است؛ چون این رفتار باعث شده بود که آلتمن در انجام مسئولیت‌هایش ناتوان باشد.

با اخراج‌ سم آلتمن، قرار است میرا موراتی، مدیر ارشد فناوری OpenAI، موقتا در جایگاه مدیرعامل این شرکت قرار بگیرد. این تغییر از همین امروز اعمال می‌شود. OpenAI می‌گوید که جست‌و‌جو برای مدیرعامل بعدی را شروع خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید