مردم غزه به مقاومت خود ادامه دهند، به نتیجه می‌رسند. حتی اگر همه‌ی آن‌ها شهید شوند، باز هم پیروزند!!

دیدگاهتان را بنویسید