این اظهارات با واکنش‌های متفاوت کاربران روبرو شده است.

کاربری نوشته:
«هیچ دینی مذهبی پیامبری مثل فضای مجازی مردم اگاه نکرده بخاطر همین ازش می ترسن»

کاربر دیگری نوشته:
«الان شاگردانش میگند این حرف راباطلا باید نوشت برای خودشون جوک هستند»

دیدگاهتان را بنویسید