مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران:
🔹 دوره‌های خشکسالی در استان تهران دو ساله بوده و سپس چند سال ترسالی در این استان ثبت شده است، اما امسال شاهد سومین‌ خشکسالی پیاپی در استان تهران هستیم.

🔹 حجم ذخایر سدهای پنج‌گانه استان تهران ۵۷ میلیون مترمکعب نسبت به سال گذشته کسری دارد و این در حالی است که اکنون با گذشت دو ماه از پاییز، بارش‌ها شروع نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید