دادستان کل کشور:
ماشین‌ها پوسیده‌اند و فقط فلز شده‌اند!!

دیدگاهتان را بنویسید