امروز جز ویرانه چیزی از غزه باقی نمانده است!!

دیدگاهتان را بنویسید